کارگاههای آموزشی سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۳۱

 

کارگاههای آموزشی سال 1401

 

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت

محل برگزاری

آشنایی با سامانه نوپا

فروزنده فیروزکوهی

1401/02/21

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

بازبینی و بروزرسانی سامانه علم سنجی (ویژه اساتید)

نرجس صفدری

1401/02/24

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی (Mendeley)

دکتر مهدی افشاری

1401/03/11

11-9

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

آشنایی با پایگاه Up to date

دکتر خدیجه رضایی

1401/04/16

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

کارگاه آشنایی با Endnote

دکتر مهدی افشاری

1401/06/16

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

نحوه جستجو در پایگاه pubmed

(ویژه دانشجویان)

مرضیه راشکی

1401/06/23

9-11

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

مروری بر سیاست های دسترسی آزاد به اطلاعات علمی(ویژه اساتید)

دکتر مهدی افشاری

1401/07/27

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

تکمیل پروفایل های علمی اعضای هیات علمی( ویژه رابطین علم سنجی)

نرجس صفدری

1401/08/07

9-11

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

نحوه جستجو در پایگاه ISI ( ویژه دانشجویان)

مرضیه راشکی

1401/09/23

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

آشنایی با سامانه نوپا و سامانه منبع یاب

فروزنده فیروزکوهی

1401/10/24

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

آشنایی با عوامل موثر بر افزایش میزان استناد

دکتر محمدرضا فیروزکوهی

1401/11/04

12-10

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

کارگاه مدیریت بحران در کتابخانه ها دکتر پوریا هدایتی 1401/11/19 12-10 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

لینک خبر

اسامی

پاورپوینت

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۲