کارگاههای آموزشی سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۱۴

کارگاههای آموزشی سال 1401

عنوان کارگاه مدرس    تاریخ  برگزاری    ساعت     محل  برگزاری     اسامی شرکت کنندگان
آشنایی با سامانه نوپا فروزنده فیروزکوهی 1401/02/21 10-12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان
بازبینی و بروزرسانی سامانه علم سنجی (ویژه اساتید) نرجس صفدری 1401/02/24 10-12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی 

Mendeley

دکتر مهدی افشاری 1401/03/11 9-11 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان
آشنایی با پایگاه Up to date دکتر خدیجه رضایی 1401/04/16 10-12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان

کارگاه آشنایی با 

Endnote

دکتر مهدی افشاری 1401/06/16 10-12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان

نحوه جستجو در پایگاه Pubmed

(ویزه دانشجویان)

مرضیه راشکی 1401/06/23 10-12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی اسامی شرکت کنندگان

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱