راهنمای آموزشی پایگاههای اطلاعاتی

تعداد بازدید:۲۷۲۵

 

راهنماهای تهیه شده توسط کارشناسان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

راهنمای آموزشی پایگاه Web of science (ISI) (ٍٍEn)  راهنمای آموزشی سامانه نوپا
راهنمای آموزشی سامانه منبع یاب راهنمای آموزشی سامانه مشابهت یاب
راهنمای آموزشی پایگاه ScienceDirect راهنمای تصویری ایجاد My citation در Google scholar
 راهنمای آموزشی پایگاه Pubmed  راهنمای آموزشی ID Orcid
 راهنمای آموزشی پایگاه Up to date  راهنمای آموزشی پایگاه  clinicalkey

 

راهنماهای تهیه شده توسط سایر مراکز

راهنمای آموزشی پایگاه Up to date راهنمای آموزشی پایگاه Ebsco
راهنمای آموزشی مجموعه Jove راهنمای آموزشی  Endnote
راهنمای  آموزشی پایگاه Pubmed centarl (PMC)  راهنمای آموزشی پایگاه ProQuest
 راهنمای آموزشی پایگاه (+Essential EvidencePlus (EE    

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱