میز مرجع

تعداد بازدید:۱۳۸

"میز مرجع مجازی"

با ظهور اینترنت و با توجه به شرایط پیش آمده بر اثر بیماری کرونا، کتابخانه ها بیشتردر حال گسترش به سوی حضور در فضای مجازی هستند و به بخش هایی از جامعه که قادربه استفاده از کتابخانه نیستند، دسترسی می یابند. میز مرجع مجازی انتظارها را در خصوص دسترس پذیری خدمات افزایش داده است . و در ارتقای کیفی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی نیز بسیار مؤثر است کاربران انتظار دارند که در هر موقعیت زمانی بتوانند از کمک های این بخش بهره مند شوند. لذاهمانند خدمات مرجع حضوری ، کتابداران وکتابخانه ها نیز کوشیده اند که نه تنها کیفیت خدمات به کاربران خود را ارتقاء دهند، بلکه به آموزش استفاده کنندگان در زمینه استفاده از منابع موجود نیز بپردازند.

خدماتی که ارائه می شود شامل:

  • بازیابی مقالات و ارسال آن از طریق ایمیل به کاربران
  • راهنمایی کاربران در استفاده از کتابخانه و خدمات آن
  • راهنمایی استفاده از نرم افزار کتابخانه ای، پورتال و پایگاه های اطلاعاتی در یافتن منابع مورد نیاز کاربران.
  • ارائه خدمات اختصاصی جستجو و بازیابی منابع و تحویل مدرک برای اعضا (شامل بازیابی و جستجوی مقالات هیات علمی و دانلود مقالات و Ebook، استخراج شاخص H و مشاوره انتخاب مجله مناسب)
  • خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات الکترونیکی از طریق نیاز سنجی و شناسایی اطلاعات مورد نیاز کاربران
  • ارسال منابع اطلاعات از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی و یا تلفنی

پرسش از کتابدار

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۱