سایت کتابخانه

تعداد بازدید:۲۵۲۸

پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی کتابخانه مرکزی با هدف تامین منابع علمی و اطلاعاتی در زمینه علوم پزشکی برای اعضاء ایجاد گردید و در حال حاضر با اتصال به Server دانشگاه علوم پزشکی از طریق آنتن ( Wireless ) و تجهیز محیط کتابخانه به ۱۲ ایستگاه عرضه اطلاعات و همچنین سیستم نرم افزار پارس آذرخش تحت Web و اتصال به بانکهای اطلاعاتی روزانه جوابگوی مراجعه کنندگان به این پایگاه می باشد .

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۵