کارگاههای آموزشی سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۸۰۲

 

کارگاههای آموزشی  سال 1399

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت  

محل برگزاری

وضعیت

وبینار آموزشی " نرم افزار Endnote"

دکتر مهدی افشاری

1399/06/25

10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد

وبینار آموزشی Mendeley

مهندس اعظمی 

1399/08/20

10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد

اصول پروپوزال نویسی 

خانم شیوا طلوعی

1399/12/16

10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد

اخلاق در نشر

دکتر احسان شمسی کوشکی

1399/12/18

13-14/30

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد

آشنایی با منابع اطلاعات بالینی و علم سنجی

دکتر پیام کبیری

1399/12/23

10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد

 

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۴۰۱