شش ماهه دوم

تعداد بازدید:۲۹۰

عملکرد کتابخانه مرکزی

 شش ماهه دوم سال 1400

فعالیت های واحد امور کتابخانه ها

 • جذب صد میلیو ن تومان بودجه ازمعاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه وخریداری کتب رفرنس مورد نیاز کتابخانه مرکزی وکتابخانه های تابعه دانشگاه
 • آماده سازی و فهرستنویسی کلیه کتب و منابع خریداری شده واهدایی جدید
 • بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ازکتب خریداری شده
 • تمدیداشتراک پایگاه مگیران(بانک نشریات اطلاعات کشور)
 • اعمال اصلاحات مورد نظروزارت بهداشت جهت ارتقاء کمی وکیفی وبسایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال
 • نظارت بر ایجاد اصلاحات مورد نظر وزارت بهداشت در وب سایت های کتابخانه های تحت پوشش
 • برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار جامع کتابخانه به صورت حضوری جهت کتابداران شاغل در کتابخانه ی مرکزی وکتابخانه های تابعه
 • پاسخگویی به مکاتبات اداری، ایمیل ها و تماسهای تلفنی
 • اطلاع رسانی و حفظ ارتباط با اعضای محترم هیات علمی از طریق پست الکترونیک و پاسخگویی به نیازهای علمی
 • نیاز سنجی، هماهنگی و سفارش، و تحویل و کنترل کتب اختصاصی درخواستی کتابخانه های دانشکده ها وبیمارستان
 • کنترل وضعیت امانت مراجعین جهت تسویه حساب
 • انجام امور تسویه حساب و امور کتب مفقودی و گم شده
 • پیگیری و مکاتبات لازم در خصوص نیازهای تجهیزاتی، آموزشی، و مصرفی کتابخانه
 • بازبینی و وجین نشریات قدیمی غیر اشتراکی
 • برگزاری دوره‏های آموزشی ضمن خدمت جهت کتابداران دانشگاه

لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۱