ساعت کار کتابخانه ها

تعداد بازدید:۲۱۴۱

ساعت کار کتابخانه ها: 

کتابخانه مرکزی: شنبه تا چهارشنبه:  از ساعت 7:15 الی 18:30 پنج شنبه: از ساعت 7:15 الی 18:45

ساعت کار کتابخانه مرکزی در ایام امتحانات تا ساعت  20 می باشد. 

 

کتابخانه پرستاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 17:30

 

کتابخانه داروسازی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

 

کتابخانه پیراپزشکی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

 

کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 14 و پنج شنبه از ساعت 7:15 الی 13

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱