آیین نامه عضویت

تعداد بازدید:۲۵۸۴

آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل

گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی پذیرفته شوند:

  •  اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل (تکمیل فرم عضویت و یک قطعه عکس , ارائه معرفی نامه از کارگزینی هیئت علمی )
  •  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل ( تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس و ارائه کارت دانشجویی و در مورد دانشجویان جدید الورود ارائه فرم انتخاب واحد)
  • کارمندان دانشگاه علوم پزشکی زابل ( تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس , ارائه معرفی نامه از حسابداری مربوطه
  •  دانشجویان رشته پزشکی ضمن عضویت در کتابخانه مرکزی , پس از ورود به دوره بالینی به عضویت دائم در کتابخانه های بیمارستانی وابسته به دانشگاه نیز پذیرفته خواهند شد.
  •  دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات عالی نمی توانند به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند ولی با ارائه کارت ملی از حق استفاده از منابع و امکانات کتابخانه به مدت یک هفته را دارند.
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱