گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۱۰۲

 

انواع سیستم اطفاء حریق 

 

گذاشتن کپسول آتش نشانی و شارژ مداوم و به موقع آن

باکس آتش نشانی

نصب اسپرینکلر سقفی ( پاشنده آب)

سیستم اعلام حریق و آژیر خطر

 

نصب دوربین مدار بسته

نصب دستورالعمل مقررات ایمنی و امنیتی کتابخانه

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱