کارگاههای آموزشی سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۴۹۷

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

وضعیت

مستندات

مقاله نویسی و روش تحقیق

دکتر مهدی افشاری

1398/11/29

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

محتوا

اخلاق در پژوهش دکتر خدیجه رضایی- دکتر مهدی افشاری 1398/11/21

 سایت انفورماتیک مجتمع آموزشی

برگزار شد

اسامی

محتوا

کارگاه آشنایی با Endnote

دکتر مهدی افشاری

1398/10/18

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

محتوا

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی 

دکتر پیام کبیری

اعلام می گردد

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

به علت شیوع کرونا کنسل شد

 

کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطالاعات بالینی

دکتر پیام کبیری

اعلام می گردد

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

به علت شیوع کرونا کنسل شد

 
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۴۰۱