کارگاههای آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۲۲۴۸

http://www.zbmu.ac.ir/images/centlib/fa/page/editor/2018/1546148072-.jpg

کارگاههای آموزشی دانشجویان 1399

 

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

   مکان برگزاری     

وضعیت   

محتوای کارگاه لیست شرکت کنندگان
کارگاه آشنایی با SPSS دکتر مهدی افشاری   سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد    
             


___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی دانشجویان (سال1398)

کارگاههای  آموزشی دانشجویان (سال 1397)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۹