اعلام رونمایی فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

تعداد بازدید:۱۰۱۴

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی ودر توسعه اخیر، اطلاعات اعضای هیات علمی در پروفایل Google Scholar ایشان نیز به سامانه علم سنجی افزوده شد. بدین ترتیب همکاران می توانند در صفحه اصلی سامانه علم سنجی در آدرس http://isid.research.ac.ir با انتخاب دکمه Google Scholar در بخش میانی صفحه  مطابق تصویر پیوست،اطلاعات و شاخص های اعضای هیات علمی را براساس پروفایل Google Scholar ایشان مشاهده، ارزیابی  و رصد نمایند.


نظر شما :