کارگاههای آموزشی اساتید

تعداد بازدید:۲۲۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی اساتید 1399

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری ساعت   محل برگزاری وضعیت مستندات
وبینار آموزشی Mendeley مهندس اعظمی  1399/08/20 10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد مستندات
اصول پروپوزال نویسی  خانم شیوا طلوعی 1399/12/16 10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

   
اخلاق در نشر دکتر احسان شمسی کوشکی 1399/12/18 13-14/30

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

   
آشنایی با منابع اطلاعات بالینی و علم سنجی دکتر پیام کبیری 1399/12/23 10-12

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

   

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1398)

کارگاههای آموزشی اساتید (سال 1397)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۹