کارگاههای آموزشی کتابداران

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی کتابداران 1398

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری وضعیت محتوای کارگاه لیست شرکت کنندگان
آشنایی با سامانه منبع یاب  مرضیه راشکی  1398/06/24 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد محتوا اسامی
 آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعاتی (نوپا) مرضیه راشکی  1398/03/018 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد    

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1397)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۳۷