کارگاههای آموزشی کتابداران

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی کتابداران 1398

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری وضعیت
 آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعاتی (نوپا) مرضیه راشکی  1397/03/018 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1397)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۱۶