کارگاههای آموزشی کتابداران

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی کتابداران

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری وضعیت
 آشنایی با سامانه منبع یاب مرضیه راشکی  1397/02/09 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
 نحوه جستجو  در پایگاه Willy نرجس صفدری مقدم 1397/03/02 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
نحوه ایجادشناسه Orcid نرجس صفدری مقدم 1397/06/12 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
آشنایی با پایگاه Clinical Key مرضیه راشکی  1397/07/24 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
آشنایی با پایگاه Pubmed مرضیه راشکی 1397/08/20 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد

__________________________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۰۶