کارگاههای آموزشی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی اساتید 1398

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری محل برگزاری وضعیت محتوا کارگاه
مقاله نویسی دکتر مهدی افشاری 1398/04/13 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد  
کارگاه آشنایی با Endnote دکتر مهدی افشاری اعلام می گردد سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی  دکتر پیام کبیری اعلام می گردد سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطالاعات بالینی دکتر پیام کبیری اعلام می گردد سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی اساتید (سال 1397)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۹۰