کارگاههای آموزشی دانشجویان

http://www.zbmu.ac.ir/images/centlib/fa/page/editor/2018/1546148072-.jpg

کارگاههای آموزشی دانشجویان 1398

 

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

   مکان برگزاری     

وضعیت   

آشنایی با پایگاه Pubmed مرضیه راشکی 1398/02/11

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

آشنایی با Scopus نرجس صفدری 1398/03/07

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد


___________________________________________________________________________

کارگاههای  آموزشی دانشجویان (سال 1397)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۷۳