کارگاههای آموزشی دانشجویان

کارگاههای آموزشی دانشجویان

 

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری    مکان برگزاری      وضعیت   
کارگاه آشنایی با پایگاه Clinical key جهت دانشجویان پزشکی مرضیه راشکی  1397/02/09   سالن آموزشی کتابخانه مرکزی                  برگزار شد   
کارگاه آشنایی با پایگاه ProQuest نرجس صفدری مقدم 1397/02/26  سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
کارگاه آشنایی با پایگاه Up to date دکتر علیرضا سرگزی 1397/08/23  سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
کارگاه آشنایی با پایگاه Pubmed مرضیه راشکی 1397/08/21  سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد
کارگاه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی مهندس رضائئی فر 1397/12/4  سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد

________________________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۳۸