کارگاههای آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۱۹۱۲

http://www.zbmu.ac.ir/images/centlib/fa/page/editor/2018/1546148072-.jpg

کارگاههای آموزشی دانشجویان 1398

 

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

   مکان برگزاری     

وضعیت   

محتوای کارگاه لیست شرکت کنندگان
آشنایی با Scopus مرضیه راشکی 1398/10/4 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد محتوا لیست اسامی
آشنایی با کارگاه ClinicalKey فروزنده فیروزکوهی 1398/08/03 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد محتوا لیست اسامی
آشنایی با پایگاه Scopus( ویژه دانشجویان فناوری اطلاعات) مرضیه راشکی 1398/07/17 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی برگزار شد محتوا لیست اسامی 
آشنایی با سامانه منبع یاب ( ویژه دانشجویان فناوری اطلاعات) مرضیه راشکی 1398/07/16  سایت انفورماتیک دانشگاه برگزار شد محتوا لیست اسامی
آشنایی با پایگاه Pubmed مرضیه راشکی 1398/02/11

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

   
آشنایی با Scopus نرجس صفدری 1398/03/07

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

   


___________________________________________________________________________

کارگاههای  آموزشی دانشجویان (سال 1397)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹