آیین نامه عضویت

گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی پذیرفته شوند:

 1 . اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل (تکمیل فرم عضویت و یک قطعه عکس , ارائه معرفی نامه از کارگزینی هیئت علمی )

2. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل ( تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس و ارائه کارت دانشجویی و در مورد دانشجویان جدید الورود ارائه فرم انتخاب واحد)

 3. کارمندان دانشگاه علوم پزشکی زابل ( تکمیل فرم عضویت , یک قطعه عکس , ارائه معرفی نامه از حسابداری مربوطه

 4. دانشجویان رشته پزشکی ضمن عضویت در کتابخانه مرکزی , پس از ورود به دوره بالینی به عضویت دائم در کتابخانه های بیمارستانی وابسته به دانشگاه نیز پذیرفته خواهند شد.

 5. دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات عالی نمی توانند به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند ولی با ارائه کارت ملی از حق استفاده از منابع و امکانات کتابخانه به مدت یک هفته را دارند.

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۷۹