بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در کتابخانه

۰۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۴۱۴ اخبار کتابخانه مرکزی
تعداد بازدید:۲۰۵

همزمان با فرآیند ثبت نام دانشجویان جدید الورود ، عضویت کلیه دانشجویان جدیدالورود در نرم افزار کتابخانه دانشگاه انجام شد. در طی فرایند ثبت نام دکتر تبریزیان معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل از نحوه ثبت نام دانشجویان جدید الورود در کتابخانه بازدید به عمل آوردند. 


نظر شما :