بازدید تیم اعتبار سنجی از فعالیتها و شاخص های پژوهشی

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۷۵۲ اخبار کتابخانه مرکزی
تعداد بازدید:۲۰۰

تیم اعتبار سنجی از فعالیتها و شاخص های پژوهشی به همراه معاون آموزشی دانشگاه در روز دوشنبه 1397/11/01 از کتابخانه مرکزی بازدید کردند.


نظر شما :